Nosaltres i el perquè

Introducció

La Font Trobada sota la piscina de Montjïc (1978)
Des dels jocs olímpics del 1992, Barcelona viu una escalada incessant d’especulació del sòl, i una projecció de ciutat-aparador per als negocis d’uns quants basats en el turisme, que deixa grans beneficis en mans privades, a través de comerços, hotels i monuments.

El projecte de remodelació del Paral·lel continua en la mateixa línia: absorbir quantitats ingents de turistes provinents dels creuers; La qual cosa produeix la pujada de preus, l’augment de sorolls, brutícia, i la desnaturalització dels nostres barris. La pregunta que ens fem des dels barris turistes és: per què no s’opta a reinvertir els guanys que porten els turistes en millores i equipaments per als veïns i veïnes que vivim a la ciutat?

En aquest context, en els últims anys s’han anat impulsant diversos projectes populars que ressituen al centre de l’atenció la salut i el benestar dels habitants d’aquesta ciutat. Projectes com la creació d’horts urbans, centres cívics i socials, i la recuperació d’àrees abandonades per convertir-les en espais públics.


Per què un hort al Poble sec?

El quiosc de la Font Trobada (1918)
El mateix nom històric del barri del Poble Sec (“Les Hortes de Sant Bertran”) indica clarament quina era la funció primordial d’aquest indret que, gràcies a l’abundància d’aigua procedent de Montjuïc, a partir del segle XV va arribar a esdevenir una de les principals àrees hortícoles extramurs de la ciutat.

Tot i que d’aquesta dada històrica no fa tant temps, actualment el Poble Sec no compta amb un hort prou gran per tal que la gent que hi estigui interessada pugui cultivar i aprendre a fer-ho. N'hi ha un a l’altre vessant de la muntanya, a la Zona Franca, que funciona molt bé, però és lluny i insuficient per a tanta gent. Ha arribat l’hora que al nostre barri també en tinguem un, i comencem per recuperar-ne un d’antic.

L’hort de la Font Trobada és un dels pocs horts històrics, si no l’únic, del Poble Sec que encara es pot identificar fàcilment i està “intacte”; no s’hi ha edificat ni hi ha la previsió de construir-hi cases ni edificis públics. Malgrat el fet que fa moltes dècades que està abandonat, l’hort està en bones condicions per ser rehabilitat i recuperar-ne les funcions originàries.


Beneficis i beneficiari/es de l’hort

El projecte de recuperació de l’hort de la Font Trobada es proposa valorar un àrea actualment abandonada, per a donar-li un nou ús com a espai de cultiu, aprenentatge i socialització, on es puguin impulsar pràctiques de gestió associativa i de consum responsable, entre d’altres.

El projecte pretén promoure millores en diferents aspectes transversals dels quals es podran beneficiar directament diferents entitats del barri i qualsevol persona interessada a involucrar-s’hi. Com a exemple, destaquem la creació d'activitats pedagògiques que poden aprofitar les escoles del barri: s’hi podran fer tallers sobre temes fonamentals dintre de l'educació pel medi ambient vinculats a aspectes com la sostenibilitat, la seguretat alimentària, els cultius locals, etc.

Voldríem que fos un espai natural on els diferents col·lectius i generacions del barri s’hi poguessin trobar per compartir coneixement, experiències, etc., i que això  fes més agradable la vida al barri; volem un espai on conviure de nou.


Objectius del projecte

1) Àmbit agrícola
- Posar en valor i ús el terreny en qüestió, actualment perdut i desaprofitat.
- Crear un espai hortícola perquè en facin ús les diferents entitats i persones del barri.

2) Àmbit pedagògic
- Impulsar l’adquisició i l’intercanvi de coneixements relacionats amb l’agricultura.
- Creació d’un espai per a l’aprenentatge dels diferents cultius propis de la dieta mediterrània
- Recuperar la memòria històrica i paisatgística de l’antiga Font Trobada.

3) Àmbit social
- Ser un exemple de gestió comunitària d’un espai públic.
- Constituir un punt de trobada i socialització de la gent del barri.
- Fomentar la cohesió social mitjançant la creació d’un projecte d’interès comú.

4) Àmbit alimentari
- Difondre informació sobre la importància d’una alimentació saludable.
- Promoure la cultura del consum responsable i de la sobirania alimentària.


¿Com hi pots participar?

Si en voleu rebre més informació i/o voleu ajudar a promoure el projecte, contacteu-nos a:

Mail: font-trobada@googlegroups.com